verkstad

Hitta en verkstad nära dig

På denna sida:

Hitta bilverkstad

De flesta av oss är mycket bereonde av bilen i vårt dagliga liv och när bilen går sönder kan det vara mycket stressfullt.  Det kan vara mycket svårt att göra allt man måste göra varje dag utan att ha tillgång till en bil.  Det är därför mycket viktigt att lätt kunna hitta en pålitlig bilverkstad. En verkstad som gör ett bra jobb till ett bra pris och som inte försöker lura på dig ondädiga reparationer.   Verkstäder.se har skapats för att göra det lättare.  Vi gör det lättare att hitta bilmekander som är nära dig och för att garanatera att du alltid får bästa åris så ber vi flera verkstäder skicka offeret till dig.  Med vår hjälp behöver du med andra ord inte hitta en verkstad.  En bilversktad kommer att hitta dig.  Vi sammarbetar bara med pålitliga verkstäder med bra rykte.  Om du upplever något du inte är nöjd med så vill vi att du kontaktar oss om detta så att vi kan uttreda sitationen och undvika att andra personer drabbas i framtiden.

Fyll i ditt postnummer här eller fortsätt att läsa längre ner på sidan för att lära dig mer om bilverkstäder och hur du hittar en billig bilverkstad.

Att tänka på när du lämnar in bilen för reparation

Att tänka på när du lämnar in bilen för service

 • Hitta en aucktoriserad verkstad om bilen är relativt ny (under garanti).
 • Hitta en verkstad som är van att arbeta på din bilmodell om bilen är lite äldre.
 • Försäkra dig om att bilverkstaden följer fordonstillverkarens anvisningar och serviceprogram.
 • Fråga vad som ingår  i servicen.
 • Försäkra dig om att få en stämpel i serviceboken eller en utskrift över att så har skett digitalt.
 • Begär en kopia av serviceprotokollet. Spar detta med resten av dokumentation för din bil.
 • Spara alla papper du får då dessa kan behövas i framtiden.

Om det rör sig om en ny bil som fortfarande befinner sig under nybilsgaranti så skall en lista över bildelar, vätskor och tillbehör samt mjukvaruuppdateringar inkluderas i serviceprotokollet.  Försäkra dig om att så är fallet.

Olika typer bilverkstäder

Marknaden för service av bil är avreglerad.  Du kan med andra ord välja att anlite vilken verkstad som helst.  Detta g’ller även om din bil är under nybilsgaranti.  Om din bil är under nybilsgaranti så gäller dock bara garantin om du arbetet har utförst på ett fackmannamässigt sätt.   Många bilmärken rekommenderar att du använder en auktoriserad bilverkstad om bilen är  under garanti.  Du behöver inte göra det men det underlättare att göra det eftersom det då aldrig råder någon tvivel om att reparationen skedde på ett fackamnnamässigt sätt.  Bilmärket har ju själja auktoriserad bilverkstaden.  Alla reparationer måste göras med orginaldelar för att nybilsgaratin skall fortsätta gälla. Frsökra dig alltid om att en reparation kommer utfras enligt garantins villkor innan du accepterar en mekaniker.  Välj aldrig en verkstad som inte kan utföra reparationen såsom garantin kräver.

Verkstäder är uppdelade på ackrediterade verkstäder, auktoriserade verkstäder och allbilsverkstäder. En verkstad kan tillhör mer än en av dessa grupper.  En verkstad kan t.ex. vara ackrediterad, auktoriserad Mercedes och allbilsverkstad samtidigt.  detta innebär att de är ackrediterad av SWEDAC, auktoriserade av Mercedes för att jobba på Mercedes bilar men att de även jobbar på andra bilmärken  som de inte är auktoriserade för.

Är en ackrediterad bilverkstad och en Auktoriserad bilverkstad samma sak?

Nej en ackrediterad verkstad och en Auktoriserad verkstad är inte samma sak. De två termerna har olika betydelse och du kan läsa mer om vad de två termerna betyder här nedan.

Vad är en Ackrediterad bilverkstad?

Att en verkstad är en ackrediterad verkstad betyder att den är godkänd av SWEDAC att utföra reparation och kontrollera att dessa är korrekt gjorda.  Vad detta innebär att om du tar din bil med uppkomna anmärkningar vid besiktningen och tar den till en ackrediterad verkstad så kan de åtgärda anmärkningen och medela SWEDAc att så har skett.  Om arbetet har utförts av en ackrediterad bilverkstad så behöver du inte ta ditt fordon till en efterkontroll utan anmärkningenses automatiskt som åtgärdad.

Det finns flera olika kontrolområden som en verkstad kan bli ackrediterad inom och du måsta ta ditt fordon till en verkstad som är ackrediterad för att åtgärda din bils anmärkning för att slippa en efterkontroll.

Vad är en Auktoriserad bilverkstad?

En auktoriserad bilverkstad är auktoriserad av din bils tillverkare att arbeta på din bil.  De använder endast orginalreservdelar. Detta garanterar att din bil fungerar så bra som möjligt och ger din bil ett högre andrahandsvärde än den skulle ha om verkstaden istället använde 3:e parts reservdelar.  Att använda en auktoriserad versktad är dyrare än att använda en verkstad som använder 3:e parts reservdelar men är väl värda den ec´xtra kostnaden.  En auktoriserad verkstad kan mer om just det bilmärka de jobbar med än andra verkstäder.

Vad är en allbilverstad

En allbilverkstad är en verkstad som är märkesoberoende och arbetar med alla bilar eller alla bilar av en viss typ. Vissa verkstäder kan pga plats krav t.ex. inte arbeta på stora SUV:er eller andra stora biler. Dessa bilar kräver speciella lyftar etc som inte alla verkstäder har.

Konsumtskydd

När du som privatperson anlitar en bilverstad för service eller reparationer så skyddas du av konsumentlagen.  Konsumentlagen är en tvingande lag och kan därfmed inte förhandlas bort.  Du har de skydd som konsumentlagen säger oavsett vad verkstaden säger eller har med i sitt kontrakt.  Du kan aldrig få sämre skydd än det som anges i konsumentskyddslagen.  Om kontraktet med verkstaden däremot ger dig bättre skydd så är det detta som gäller.   Lagen är bara tvingande till din fördel.  Dvs en verkstad kan ge bättre men inte sämre villkor än konsumentlagen i sina avtal eller marknadsföring.

Enligt konsumentskyddslagen skall alla tjänster som en bilverkstad erbjuder:

 • utföras på ett fackmannamässigt sätt-  detta innebär att arbetet skall slutföras såsom man kan förvänta sig av ens eriös fackman och i enligget med de anvisningar som bilens tillverkare har tagit fram.
 • Tjänsten skall utföras av kompetent personal.  Normalt en utbildad bilmekaniker med kunskaper inom det fält som tjänsten omfattas, Ds mekanikern  måste t.ex. vara kunnig inom elektronik och han skall arbeta på bilens elsystem.
 • Bilverkstaden har ett ansvar att ta till vara dina intressen och kommunivera med dig för att undvika missförstånd.
 • Verkstaden skall tillhanda hålla de reservdelar och material som behövs.  Man kan avtala om att bilens ögare skall anskaffa de delar som behövs om man så önskar.
 • Kontakta dig och tala om ifall de upptäcker att det behöcs tilläggsarbete.  Detta skall ske snarast och innan arbetet sker. Ett undantag från detta är om tilläggsarbetet måste utföras omedelbart för att undvika följdskador.
 • Bilverkstaden är skylldig att avråda dig från att genomföra reparation som inte är i ditt intresse såsom reparationer som är dyra i förhållande till bilens värde.  Detta även om de upptcäker att så är fallet efter att arbetet påbörjats. I detta fall skall arbetet upphöra tills de har informerat dig om vad de har upptäckt.  Gör de inte det har de inte rätt till ersättning för det jobb de har utfört.

Bilar som inte går att laga

Om din bil inte kan lagas eller om det är alltför dyrt i förhållande till bilens värde för att rättfärdiga att laga den så har du rätt att kostnadsfritt lämna in bilen till återvinning.   Delar av din bil kan återanvändas i andra biler och material som inte kan återvinnas tas hand om på ett miljömässigt sätt.

Får man köra en avställd bil till verkstad?

Enligt transportstyrelsen får man inte köra ett avställt fordon.  Det finns bara ett undantag från denna regel och det är för att köra kortaste väg till och från besiktning.  Bilen måste vara trafikförsäkrad och får inte ha några obetalda fordonskatter för att detta undantag skall gälla.  Svaret på frågan om man får köra en avställd bil till verkstad är med andra ord nej,  En avställd bil får inte heller bogserar.

Du måste med andra ord påställa bilen innan du får göra den till en bilverkstad. För att du skall kunna påställa bilen måste den vara trafikförsäkrad och skatten måste vara betald. Du behöver inte besikta bilen för att få påställa den.   Den fort dock trots att den är påfälld inte köras om den har körförbud pga utebliven kontrollbesiktning eller användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt.