Besiktning – godkända däck

På denna sida:

I Sverige blev det obligatoriskt med kontrollbesiktning år 1965. Före det året kunde stickprovskontroller göras, men generellt var det varje förares ansvar att hålla sin personbil i bra skick. Fram till år 2010 var det enbart det statligt ägda aktiebolaget AB Svensk Bilprovning som utförde kontrollbesiktningar. Från och med den 1 juli 2010 är verksamheten emellertid konkurrensutsatt och det finns flera aktörer att vända sig till.

Konkurrensutsättningen går något trögt och det är fortfarande AB Svensk Bilprovning som är den mest anlitade aktören inom kontrollbesiktning. De två andra större aktörerna är Besikta Bilprovning i Sverige AB och Opus Bilprovning AB som är avknoppningar av det gamla monopolet. Myndigheten Transportstyrelsen, som reglerar alla frågor kring bilbesiktning, har 2014-2015 genomfört stickprovsbesök hos besiktningsföretagen och kontrollerna visar att de företag som besiktar lätta fordon håller en jämbördig kvalitet. Vilket besiktningsföretag du väljer spelar alltså egentligen ingen roll.

Listpriset för en kontrollbesiktning av personbil varierar mellan 295 och 600 kronor (inklusive moms) beroende på hur villkor kring exempelvis boka tidigt och drop-in-besiktning ser ut.

Det här tittar besiktningsman på

Vid bilbesiktning hos besiktningsföretag för personbilar i Sverige ingår i besiktningsmannens uppdrag att kontrollera att däcken inte är skadade samt att mönsterdjupet är tillräckligt utifrån fastställda regler. En kontroll av att bilen (eller släpkärran) inte har både sommardäck och vinterdäck med dubbar på samtidigt görs också. Någon kontroll av däckdimensionen görs dock inte alltid. Skulle besiktningsmannen emellertid upptäcka att dimensionen är fel och att detta gör att risk för haveri kan uppstå måste besiktningsstationen utfärda körförbud. Att dimensionen är rätt (läs mer om detaljerna nedan) är således mycket viktigt.

Det är fullt tillåtet att lämna in bilen för besiktning även om reservdäcket sitter på. Att notera i detta sammanhang är att reservdäck alltid måste uppfylla samma krav på exempelvis mönsterdjup som bilens ordinarie däck. När det gäller kontroll av om reservdäck finns eller inte är det inte något som besiktningsman har att utföra.

För mer information om själva förfarandet vid besiktning, gör ett besök hos Bilprovningen.se. Nedan kan du läsa mer om besiktning av nationellt godkänd personbil samt EG-typgodkänd personbil. I princip alla bilar tillverkade efter 1997 är EG-typgodkända.

Information om de däcks- och fälgdimensioner som är godkända för bilen går att hitta i bilens instruktionsbok, och där ska det även finnas rekommendationer för vilka däck och fälgar man bör använda vintertid. Information går även att få från tillverkaren, generalagenten och märkesverkstäderna.

Krav för att en nationellt godkänd personbil ska bli godkänd

Den däckdimension som registrerats för bilen är alltid tillåten, men under vissa omständigheter kan även en annan däckdimension godkännas vid besiktningen. För att en annan däcksdimension än den registrerade ska bli godkänd krävs följande.

 • Däckens mönsterdjup ska vara minst 1,6 mm för sommardäck och 3 mm för vinterdäck. Dessa regler gäller för såväl däck till personbil som däck för lastbil eller buss med totalvikt på max 3,5 ton. Angivna mönsterdjup gäller också för släpvagn som dras av dessa fordon. I tillägg gäller att spårvidden inte får överstiga maximalt tillåten spårvidd.
 • Däckens bärighet ska i princip vara i överensstämmande med bärigheten hos originaldäcken. Vad det betyder är att däcken måste klara bilens axelbelastning vid totalvikt. Därför är det viktigt att däcket har rätt belastningsindex. Detta index anges i sifferform och finns angivet i registreringsbeviset för bilen. Att notera är att ett däck får ha högre belastningsindex än det ursprungliga, men aldrig lägre.
 • I övrigt gäller att däcket måste klara den hastighet som bilen som mest kan köras i. Även denna uppgift hittar du i registreringsbeviset. För alla däck finns en bokstav som berättar hur hög hastighet de får utsättas för maximalt. För att tolka den angivna bokstaven finns en särskild tabell och med tabellens hjälp kan index översättas till km/tim. Några exempel är S = 180 km/tim, T = 190 km/tim, H = 210 km/tim, V = 240 km/tim och W = 270 km/tim.
  Ett exempel: en Volvo XC 70 har ett belastningsindex på 99 och ett hastighetsindex på V. Däcket måste alltså bära kunna bära en vikt på 775 kilo och fungera i hastigheter på upp till 240 kilometer i timmen.
 • Sommardäck till nationellt godkänd personbil, som har tagits i bruk den 1 januari 1996 eller senare, ska ha en kapacitet för hastighet som är samma eller högre än bilens högsta konstruktiva hastighet. På övriga äldre personbilar behöver sommardäck inte vara dimensionerade för en hastighet som överskrider 180 km/tim.
 • Vinterdäck till nationellt godkänd personbil, som tagits i bruk före den 1 januari 2002, behöver inte vara dimensionerade för högre hastighet än 130 km i timmen.
 • Däcket måste vara monterat så att det har frigång vid fulla styr- och fjädringsutslag för hjulen, fälg och däck, i hjulhus, för hjulupphängning, bromsok med mera.

Besiktningskrav för EG-typgodkänd personbil

Kraven på EG-typgodkända bilar (tillverkningsår 1997 eller senare), är betydligt hårdare än för nationellt godkända bilar och det är därmed också svårare att få igenom ändringar vid besiktningen. Däckens mönsterdjup ska vara minst 1,6 mm för sommardäck och 3 millimeter för vinterdäck. Det är samma krav som för nationellt godkända personbilar och andra fordon.

Nedanstående gäller för däckmontage utan krav på registreringsbesiktning för EG-typgodkända bilar.

 • De däck- och fälgdimensioner som är angivna i helfordonsgodkännandet är alltid tillåtna. Det finns dessutom möjlighet att avvika från dessa utan registreringsbesiktning om följande punkter uppfylls:
 • Rullningsomkretsen för däcket måste ligga inom den nedre och övre gräns som är angiven i helfordonsgodkännandet.
 • De fälgar som används får inte orsaka någon förändring av spårvidden utöver vad som är tillåtet i enlighet med helfordonsgodkännandet.
 • Fälgarna får ha en annan diameter än vad som anges i helfordonsgodkännandet om däckens rullomkrets ligger inom den nedre och övre gräns som är angiven i helfordonsgodkännandet.
 • Däcken får ha en mindre (ej större) bredd än vad som anges i helfordonsgodkännandet om däckens rullomkrets ligger inom den nedre och övre gräns som är angiven i helfordonsgodkännandet.
 • Däcken måste vara dimensionerade för att minst klara av bilens garanterade axelbelastning och konstruktiva hastighet. För vinterdäck krävs det dock aldrig högre hastighet än 160 km/h. De måste emellertid vara dimensionerade för just minst 160 km/tim.