Lady Cruisers

På denna sida:

lady cruisers

Lady cruisers är en cruising klubb för kvinnor belägen i Skåne.

Klubben är så vitt vi vet inte aktiv för närvarande.  Vi hoppas dock att den kommer vakna upp igen med tiden. Det finns alldeles för få kvinnor som cruisar själva och alldeles för få cruising klubbar för kvinnor.

Hobbyn skulle må bra av fler utövare av alla åldrar och kön.

Bilder:

lady cruiser

Caddilac

caddilac

Hotrod

hotrod

Ford Mustang

mustang